header-1-1

Obiectivul general al proiectului consta in accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru persoanele inactive, inclusiv pentru şomerii de lungă durată şi pentru persoanele cu şanse mici de angajare, creşterea ocupării şomerilor şi a persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie, a cetăţenilor români aparţinând minorităţii roma, si a persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă si imbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal şi informal al şomerilor şi persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie, al cetăţenilor români aparţinând minorităţii roma si al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă prin acordarea de pachete integrate si personalizate care sa asigure cresterea ocuparii si imbunatatirea nivelului de competente in regiunea de Nord-vest..

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1: Dezvoltarea si implementarea unui sistem de management şi control performant al proiectului prin monitorizarea continuă a rezultatelor obţinute, în vederea maximizării impactului proiectului asupra grupului ţintă vizat precum si asigurarea vizibilitatii finanţatorului şi a activităţilor proiectului, cu ajutorul unor instrumente inovatoare de informare si publicitate, obiectiv aferent activitatii 1 a proiectului ce va avea ca rezultat 510 persoane sprijinite din care 260 Persoane care, la încetarea calităţii de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă , 420 Persoane care, la încetarea calităţii de participant, dobândesc o calificare in 18 luni ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor 4S8,4S6,4S7.

2. OS2: Imbunatatirea nivelului de competenete al şomerilor şi persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie, al cetăţenilor români aparţinând minorităţii roma si al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă prin implementarea de programe de formare profesionala a adultilor; obiectiv aferent activitatii 2 a proiectului ce va avea ca rezultat 510 persoane sprijinite din care 255 şomeri şi inactivi,51 persoane cu vârsta peste 54 de ani, 55 şomeri pe termen lung , 2 persoane cu dizabilitati,10 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), 10 persoane Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4),102 persoane de etnie roma ,153 persoane din mediul rural in 18 luni ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor 4S8,4.S.8.1, 4S8.1.3, 4S8.1.1, 4.S.8.2, 4.S.8.3, 4S8.1.2, 4S8.1.4 ,4S8.1.5

3. OS3: Evaluarea si certificarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal al şomerilor şi persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie, al cetăţenilor români aparţinând minorităţii roma si al persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţă; obiectiv aferent activitatii 3 a proiectului ce va avea ca rezultat 420 Persoane care, la încetarea calităţii de participant, dobândesc o calificare din care 210 şomeri şi inactivi,42 persoane cu vârsta peste 54 de ani, 45 şomeri pe termen lung , 2 persoane cu dizabilitati,8 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), 8 persoane Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4),84 persoane de etnie roma ,126 persoane din mediul rural in 18 luni ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor 4S6 ,4.S.6.1, 4S6.1.3, 4S6.1.1, 4.S.6.2, 4.S.6.3, 4S6.1.2 , 4S6.1.4 , 4S6.1.5 4.

4. OS4: Cresterea ocuparii şomerilor şi persoanelor inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu nivel redus de educaţie, cetăţenilor români aparţinând minorităţii roma si persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistenţă şi semi-subzistenţăprin organizarea burselor locurilor de munca si alte activitati de mediere; obiectiv aferent activitatii 4 a proiectului ce va avea ca rezultat 260 Persoane care, la încetarea calităţii de participant, au un loc de muncă, inclusiv cele care desfăşoară o activitate independentă din care 130 şomeri şi inactivi,26 persoane cu vârsta peste 54 de ani, 27 şomeri pe termen lung , 2 persoane cu dizabilitati,5 persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2), 5 persoane Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4),52 persoane de etnie roma ,78 persoane din mediul rural in 18 luni ce va avea ca rezultat atingerea indicatorilor 4S7 ,4.S.7.1, 4S7.1.3, 4S7.1.1, 4.S.7.2, 4.S.7.3,4S7.1.2,4.S.7.3, 4S7.1.2, 4S7.1.4 , 4S7.1.5

5. OS5: Asigurarea unei organizari temeinice privind decontarea cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara, pe intreaga perioada de implementare a proiectului si respectarea masurilor minime de informare si publicitate.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

logo-default-onv

Pachet integrat de masuri de ocupare individualizate in regiunea Nord-Vest

Distribuiti acest site

Contact Form

Contact Info

Copyright 2018 CCSE © All Rights Reserved