Pachet integrat de masuri de ocupare individualizate in regiunea Nord-Vest

Proiect ID 121556 - Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020